Nynorsk antikvariat

.
E-post: tinging@nynorskantikvariat.no
www.nynorskantikvariat.no

Boknøtta 23. september

«Dei kjekkaste folka er fødde i oktober», brukte han seie meg då eg var gutunge. Årmålsdagane våre skilde berre med ein dag. Han var barndomskamerat til far min, dei var fødde året 1900, såleis var det lett å halde greie på alderen deira.

Til liks med far var han ein meister i å fortelja historier. Noko av det gildaste eg visste var å høyra desse gubbane fortelja om opplevingane sine frå ungdommen. Dei hadde ofte hatt Sparre Olsen med seg, og dei slagferdige replikkane til komponisten vart tekne oppatt gong etter gong, men tapte seg aldri av den grunn. Slik var det med alle dei andre sogene også, dei vart gjerne «bygde litt ut», etter som åra gjekk, men betre og betre vart dei.

Det var spelemannsblod i begge. Men far min var ikkje etla til å bera den arven vidare, han kunne eit par slåttar, men spelemann kalla han seg slett ikkje. Det kunne derimot venen hans gjera, for han var landskjend storspelemann, noko tittelen på boka vi skal fram til minner oss om.

Boka er på 149 sider og har mange gilde bilete av spelmannen, familien hans og folkemusikklivet. Heile 12 sider har gått med til lista over alle slåttane han spelte inn for NRK, frå det første studioopptaket i Oslo i 1948 til siste opptaket frå Vestlandskappleiken i Balestrand i 1979.

Boka kom ut til 100-årsmarkeringa av fødselen hans. Ei nemnd hadde fått i oppdrag å reisa ein minnestein i heimbygda vår. Nemnda tykte at eit «minnesmerke i ord» også var på sin plass, og såleis kom «boknøttboka» vår i stand. Han som sette boka i hop gjer alltid skikkeleg arbeid og har skrive fleire bøker om kunst og kultur i Hardanger.

Vi spør etter tittel og undertittel på boka.

Send svaret ditt på e-post til tinging@nynorskantikvariat.no innan torsdag 27. september kl. 10.00. Du kan også sende SMS til 92 82 90 98. Mellom dei som svarer rett vert det trekt eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat.


http://www.nynorskantikvariat.no/Innhold/S0100D9B9-0100D9BB
Sun 23. Sep 12 00:09