Boknøtta 7. oktober 
print Fri 5. Oct 12 07:48

Blant folk flest vert han hugsa for det han sa han var, ved eit heilt spesielt høve. Han var lei seg, det han hadde sett for seg fall i grus, så sa han «på direkten» det han kjende på, og vi fekk eit munnhell som er i bruk den dag i dag, meir enn 40 år etterpå.

Men for dei som er opptekne av folkeminnevitskap er mannen også kjend som forsakar og formidlar. Han var den første som tok magistergraden i denne disiplinen ved Universitetet i Oslo. Det var i 1927.

Ein stor del av det norske folket har røtene sine i det miljøet han granska. Han skreiv tre bøker om dette emne. Dei to første kom ut i skriftserien til Norsk Folkeminnelag, men det er den tredje og siste av desse vi skal fram til, ho kom ut på eit nynorsk forlag i Oslo same året som brorsonen hans fekk plass i Finanskomiteen på Stortinget.

Vi spør etter forfattaren og boktittelen.

Send svaret ditt på e-post til tinging@nynorskantikvariat.no innan torsdag 11. oktober kl. 10.00. Du kan også sende SMS til 92 82 90 98. Mellom dei som svarer rett vert det trekt eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat.