Nynorsk antikvariat

.
E-post: tinging@nynorskantikvariat.no
www.nynorskantikvariat.no

Boknøtta 6. januar

Skikk og bruk kan vere så mangt. Det kjem an på kvar du er og kven du er ilag med. Dei fleste av oss veit så nokolunde kva god folkeskikk er. Somme av oss kan nok lekevel stund om anna finne glede i å bryte dei etablerte samværskonvensjonane. Vi ønskjer gjerne å strekke grensene for å skape eit større rom for det tillatelege. Dei sjølvsagde omgangsformene for nokre tiår sidan verkar gjerne stive og kunstige no, ja beint fram uhøvisk kan det verke, om ein i dag er høfleg på «gamlemåten». Men ei grunnleggjande haldning som syner respekt for medmenneska våre vil aldri gå av moten.

Under den andre verdskrigen kom det i Oslo ut ei lita bok om korleis ein skulle oppføre seg. Boka er på 84 sider med ei framsideteikning som demonstrerer galanteri.

Her er det mangt nyttig å merke seg og vi tek med litt frå bolken «På sjukevitijng»: «At kalosjone står att i gangen, er sjølvsagt. Hugs også å setja regnhatten [paraplyen] att i gangen, han har ein tendens til å detta i golvet, og ingen friske menneske anar kor irriterande slikt verkar på den som ligg sjuk. – Spør alltid medhuga etter korleis den sjuke har det, og lat pasienten sjølv fortelja i det vide og det breide om sin eigen sjukdom, dersom han har hug til det – men kom ikkje De med sjukesogor, og serleg ikkje redselssogor.»

Forfattaren var ein røynd lærar som hadde gjeve ut mange bøker før, i fleire sjangrar for både born og vaksne. Dei første dikta sine hadde han fått trykt i målbladet «Ungdom», som kom ut i Sogndal med Jens Kvåle som redaktør.

Han var ytresogning, lærarskuleeksamen tok han på Elverum, så skulte han i heimfylket nokre år, før han flytta til Os i Hordaland. Frå 1912 og til han døydde var han lærar i Buskerud.

Han var nærast «misjonær» i dans, og skipa ungdomslag fleire stader i landet for at fleire skulle få lære den folkelege song- og ringdansen. Til liks med Hulda Garborg var han på Færøyane for å la seg inspirere i denne tradisjonen. Han laga også songar som han sette melodi til. Den mest kjende songteksten hans er innspelt både av Lillebjørn Nilsen og Helene Bøksle.

For å syne breidda i forfattarskapen hans nemner vi at han skreiv mykje i Nynorsk Vekeblad, laga forteljingar for opplesing, gav ut humorbøker, ein litterær studie, og to biografiske bøker, den eine om ein idrettsmann og polfarar, den andre om ein oppfinnar og industrimann.

Vi spør etter namnet på forfattaren og tittelen på boka hans om korleis ein skulle oppføre seg?

Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no før torsdag 10. januar kl. 10.00. Du kan også sende SMS til 92 82 90 98. Mellom dei som svarer rett vert det trekt eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat.


http://www.nynorskantikvariat.no/Innhold/S010BB423-010BB429
Sun 6. Jan 13 00:22