Nynorsk antikvariat

.
E-post: tinging@nynorskantikvariat.no
www.nynorskantikvariat.no

Boknøtta 27. januar

Boka eg sit med handa har ein hyggeleg og personleg dedikasjon til meg, slik så mange av bøkene hans har. Vi var gode vener og hadde jamleg kontakt i årevis. Uteljelege er dei anekdotane og historiene han fortalde i godt lag. Dei kunne ha politisk brodd, og svært ofte var dei morosame. I eit par mannsaldrar vanka han saman med politikarar og pressefolk. Han kjende mange og var kjend av alle.

Når eg no tenkjer tilbake på samværet vårt, så slår det meg at alle desse pratestundene våre var «læreår» for meg som antikvarbokhandlar. I den daglege donten min overleverer eg nok mange småsoger om forfattar, politikarar og andre kjende folk, som på ein eller annan måte knyter seg til bøkene eg sel.

Han gav ut meir enn 40 bøker; sakprosa, diktsamlingar, krim, essays og kåserisamlingar, reiseskildringar, biografiar, morostubbar og aforismesamlingar. Nokon stor provokatør var han ikkje, korkje som medieaktør eller privatperson, av natur var han fredsæl, men hans velutvikla formuleringskunst og særprega røyst gjorde han til ein respektert journalist og redaktør.

Boka vi skal fram til kom ut i året 2000. Ho tek for seg livet til ein omtykt diktar frå Vestlandet, denne var ven av far til forfattaren vår. Tittelen «stal» han delvis frå den andre boka til diktaren. Nokon «biografi i vanleg meining» kunne ikkje dette bli, står det i føreordet. Men det er ei rikt illustrert folkebok som byggjer på minne, brev, samtalar og litteraturhistorisk forsking.

Vi spør etter namnet på forfattaren og tittelen på boka.

Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no før torsdag 31. januar kl. 10.00. Du kan også sende SMS til 92 82 90 98. Mellom dei som svarer rett vert det trekt eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat.http://www.nynorskantikvariat.no/Innhold/S010F4B95-010F4BE0
Sun 27. Jan 13 00:22