Vegen til regnbogen 
print Thu 11. Jul 13 21:06

«Vegen til regnbogen av og om Engvald Bakkan på til 100-årsdagen i 1997» var boka vi skulle fram til i Boknøtta 7. juli. Ståle Ritland i Drammen vann gåvekortet på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat. Gratulerer! Takk til alle som sende inn svaret sitt, og velkomne igjen til ny boknøtt på sundag som kjem.