Nynorsk antikvariat

.
E-post: tinging@nynorskantikvariat.no
www.nynorskantikvariat.no

«Sea, say and see» av Hildegunn Dale

«Sea, say and see» av Hildegunn Dale var boka vi skulle fram til i Boknøtta den 25. august. Gåvekortet på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat gjekk til Nina Weidemann i Trondheim. Gratulerer! Takk til alle som sende inn svaret sitt og velkomne til ny Boknøtt igjen sundag 1. september.

http://www.nynorskantikvariat.no/Innhold/S0127F6C4-0127F820
Thu 29. Aug 13 11:42