Frå Skanse til skanse 
print Sat 19. Oct 13 13:51

Boknøtta, den 13. oktober er knekt og trekt. Boka vi skulle fram til var Havdan Koht si bok: ”Frå skanse til skanse. Minne frå krigsmånadane i Noreg 1940”. Boka kom ut på Tiden Norsk Forlag i 1947. Gåvekortet på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat gjekk til Even Loe i Jostedal. Gratulerer! Takk til alle som svara og ”knekte”, og velkomen til ny Boknøtt igjen på sundag.