Nynorsk antikvariat

.
E-post: tinging@nynorskantikvariat.no
www.nynorskantikvariat.no

Frå Skanse til skanse

Boknøtta, den 13. oktober er knekt og trekt. Boka vi skulle fram til var Havdan Koht si bok: ”Frå skanse til skanse. Minne frå krigsmånadane i Noreg 1940”. Boka kom ut på Tiden Norsk Forlag i 1947. Gåvekortet på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat gjekk til Even Loe i Jostedal. Gratulerer! Takk til alle som svara og ”knekte”, og velkomen til ny Boknøtt igjen på sundag.

http://www.nynorskantikvariat.no/Innhold/S0135F809-0135F80B
Sat 19. Oct 13 13:51