«Bondeheimen» av Lars Eskeland 
print Thu 20. Mar 14 11:41

I Boknøtta den 16. mars skulle vi fram til «Bondeheimen» av Lars Eskeland. Utgjevar var Bokreidar Lunde & Co. Bjørgvin 1918 kan vi lese på tittelbladet. Boka er på 56 sider og inneheld: 1. Ungdomen og bondereisingi, tale paa aarsmøtet i Norigs Ungdomslag 1917. 2. Fraa livet. Eit bilæte. 3. Beste rikdomen i landet, tale. 4. Bondeheimen, fyrekvæde paa bondemøtet i Bjørgvin 1918. Gåvekortet på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat går denne gongen til Birgit Helene Jevnaker i Oslo. Gratulerer! Takk til alle som prøvde å knekke Boknøtta, både dei som kom fram til den rette boka og til dei som ikkje gjorde  det. Alle er velkomne til Boknøtta på sundag igjen.