Varig kjærleik 
print Thu 19. Mar 15 14:03

ANNE MARIE FOSSE TEIGEN: Varig kjærleik. Ei handbok. Det var denne boka vi spurde etter i Boknøtta, den 15. mars. Gåvekortet på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat går til Sjur Høgberg i Husøysund. Gratulerer. Takk til alle som sende inn, og velkomne til ny nøtt igjen på sundag.