LØYNDE SYNDER 
print Thu 21. Jan 16 10:57

Det var skodespelet «Løynde synder» av Svein Hovet, som vi skulle fram til i boknøtta den 17. januar. Boka kom ut i serien «Skodespel for ungdomslag» på Noregs Boklag i 1946. Gåvekortet på 250 kroner går denne gongen til Ståle Ritland i Drammen. Gratulerer! Så er elle nøttekjekkjarar velkomne til ny nøtt igjen på sundag. Beste helsing Arne-Ivar Kjerland, Nynorsk Antikvariat.