Boknøtta, sundag 12. februar 2017 
print Lør 11. Feb 17 14:32

Statsstipendiaten er ein produktiv forfattar i fleire sjangrar. Han er ein fin lyrikar og ein framifrå biograf. Det er noko eineståande med denne sympatiske mannen, som utan store fakter, maktar å trengje inn i svært kompliserte emne, og som kan formidle vanskeleg stoff til eit allment interessert publikum. Biografien hans frå 2014, om den kjende politikaren og jarnverkseigaren vert ståande som eit standardverk. Det same kan vi seie om dei gigantiske bøkene hans om kjende matematikarar. Den eine av desse biografiane er jamvel omsett til både japansk og kinesisk.

Så har han då også vorte heidra for innsatsen sin; mellom anna med Norsk språkpris, Doblougprisen og Brageprisen.

Det er ei lita prosabok, som kom ut same året som Kjartan Fløgstad fekk Nordisk råds litteraturpris for «Dalen Portland», vi skal fram til i dag. Ho handlar om ein mann på reise, som opplever byggverk i Europas storbyar. Vi merkar oss poeten som skaper litteratur i ei anna form. Tankefloga i draumar og minne fyller ut, lyfter teksten, og skaper noko som både er vakkert og vesentleg.
Vi spør etter namnet på forfattaren og tittelen på boka.

Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no (eller på SMS til 92829098), innan torsdag 16. februar, kl. 10.00. Du er med i trekkinga av eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Avntikariat om du svarar rett.