Boknøtta, sundag 12. mars 2017 
print Tor 16. Mar 17 17:25

Den viktigaste innvendinga mot denne boka er at forfattaren ikkje hadde den naudsynte avstanden til den han skreiv om. Men det skulle då berre mangle;  han var mannen hennar!

Og denne kvinna fortente ein bok. Kristendom og solidaritet var hennar kjennemerke. Ho gjorde mykje, og var synleg der ho var; prinsippfast og romsleg; ho tok ikkje seg sjølv for høgtidleg, godt utsyrt som ho var både med humor og sjølvironi.

Til liks med far sin, som også i si tid sat på Stortinget, så kjempa ho for det folkelege, og for nynorsken i all sin dag.

Som statsråd fekk ho gjennomført mykje, og ho var eit «ynda» intervjuobjekt i aviser, radio og TV. Ikkje minst alle utspela hennar i alkoholpolitikken vart lagt merke til og kommenterte. I 1973 kjempa ho fram «Lov om restriktive tiltak ved omsetning av tobakksvarer m.v.», som seinare fekk nemninga «Lov om vern mot tobakkskader», i dagleg nemning «Tobakkskadeloven».

Boka om henne kom i tre opplag, same året som Ingvar Ambjørnsen kom med «Jesus står i porten» og Lars Saabye Christensen gav ut «Herman».

Vi spør etter namnet på forfattaren og tittelen på boka, som er identisk med førenamnet på den kjende læraren, folketalaren og politikaren.

Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no (eller send SMS til 92829098), innan torsdag 16. mars, kl. 10.00. Du er med i trekkinga av eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat om du svarar rett.