Boknøtta, sundag 16. april 2017 
print Lør 15. Apr 17 14:39

Som så ofte, kom nynorskutgåva ut året etter at boka låg føre på bokmål. Dette er ein uheldig praksis, som ofte har ført til at elevar, som har nynorsk som hovudmål, lyt kjøpe bokmålsvarianten. Då er det ikkje til å undrast over at forlaga klagar over lite sal av boka på nynorsk.

Det er åra 1962 og 1963 det er tale om denne gongen. Det var planar om at det i den 9-årige skulen skulle verta undervisning i hagebruk og jord- og skogbruk. Då trongst det ei lærebok.
Boka vart gul og solid innbunden. Bokmålsutgåva fekk blå strierygg, medan nynorskboka vart utstyrt med tilsvarande gul rygg med brun ryggtittel. Ho vart rikt illustrert med foto og teikningar. Kategoriseingar og statistikk vart presenterte i tabellar.
I dag er boka kulturhistorie, men gjev også mange gode tips til dei som har  landbruk og hagebruk som hobby.

Forfattaren som  skreiv boka tenkte at ho også kunne høva på husmorskular, i hagebruksskular og for kurs i regi av 4H.
Vi spør etter namnet på forfattaren, og tittelen på denne påskegule læreboka.
«Boknøtta» og Nynorsk Antikvariat ønskjer ei god påske til kvar og ein!

Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no (eller på SMS til 92829098), innan torsdag 20. april, kl. 10.00. Du er med i trekkinga av eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat om du svarar rett.