Boknøtta sundag 23. april 2017 
print Søn 23. Apr 17 11:29

Somme utsegn gløymer ein ikkje; som denne: «Dei gret borte i Bergen då han valde journalistikken framfor jussen». Orda kom or munnen til ein legendarisk jurist og byråsjef. Vi møttest i Fokus bank på Egertorget i Oslo, og han spurde etter arbeidskameraten min; redaktøren.

Bakgrunnen for denne kommentaren var at sentrale nynorskfolk, i det juridiske miljøet i Bergen, hadde sett kollegane min for seg som den nye «Nikolaus Gjelsvik», ein som kunne føre arven vidare, og syne veg i nynorsk juridisk terminologi, og grunnlaget for desse forventningane la han i utarbeidinga av den boka vi spør etter. Ho kom første gongen ut det året Grieghallen stod ferdig i Bergen.

Boka var etterlengta i fagmiljøet. Det hadde ikkje kome ut noko liknande sidan 1929. At den unge jurist-studenten tok på seg oppgåva, alt etter «Første avdeling jus» på Universitetet, vekte åtgaum på fakultetet, og professorane var rause med å stø opp om arbeidet.

Men med boka avslutta han den juridiske karrieren sin, sjølv om han følgde godt med i faget også som journalist, redaksjonssjef og redaktør, og redigerte nyutgjevinga av boka i 1985.

Vi spør etter namnet på forfattaren og tittelen på boka.

Send svaret på sms til 92829098 eller på e-post til tinging@nynorskantikvariat.no innan torsdag, den 27. april klokka 10.00. Det blir trekt eit gåvekort i Nynorsk Antikvariat på 250 kroner mellom dei som svarer rett.