Boknøtta sundag 14. mai 2017 
print Søn 14. Mai 17 16:37

Små gåvebøker er det alltid interesse for i antikvariata. Det året Elias Canetti fekk Nobelprisen kom det ut ei særmerkt slik bok i Bergen. Ho var også ei jubileumsbok for laget som fylte 75 år, og som i si tid vart skipa av nokre vestmenn frå Bjørgvin, som fekk med seg folk frå Island og frå Færøyane. Føremålet med laget var å dyrke eit reint og godt norsk mål i skrift og tale med islandsk som førebilete.

Eg kjende redaktøren av boka, målmannen som var fødd i Amerika, og som gjorde så mykje godt arbeid, og fekk sett opp minnesmerke til heider for fleire av dei nynorske diktarane, mellom desse Olav Nygard.

Det er prenta både kjende og ukjende tekstar i den vesle minneboka, som vi skal fram til i Boknøtta denne sundagen. Mellom andre ein gamal salme frå Eksingedalen, songar av Per Sivle og dikt av Olav H. Hauge. Jens Tvedt, Ragnvald Vaage, Johan Tufteland, Johannes Heggland og Aslaug Låstad Lygre er også komne med. Ein gild folkehøgskulestyrar laga omslagsteikninga.

Vi spør etter tittelen på boka.

Send svaret på sms til 92829098 eller på e-post til tinging@nynorskantikvariat.no innan torsdag, den 18. mai klokka 10.00. Det blir trekt eit gåvekort i Nynorsk Antikvariat på 250 kroner mellom dei som svarer rett.