Boknøtta, sundag 21.mai 2017 
print Lør 20. Mai 17 15:05

Han vart ein av dei store romanforfattarane våre. Men ikkje berre det! Læraren og journalisten frå Rogaland var også ein fin lyrikar, og han skreiv barnebøker, skodespel og biografiar. Dessutan publiserte han tekstar som ikkje så lett let seg sjangernemna, men kanskje nett derfor er noko av det beste han gjorde?

Mest kjend er han nok for trilogien sin om utvandringa til Amerika, romanane er av dei beste i sitt slag, og vert nemnde jamsides bøkene til Moberg og Rølvaag.

Men det er ein annan roman vi skal fram til i dag. Det er den andre han skreiv og boka har kome ut fleire gonger. Første-opplaget vart trykt på Oslo Forlagstrykkeri det året Quisling tok tittelen ministerpresident og Telavåg vart jamna med jorda.

Vi spør etter namnet på forfattaren og tittelen på boka.

Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no (eller på SMS til 92829098), innan torsdag 25. mai, kl. 10.00. Du er med i trekkinga av eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat om du svarar rett.