Boknøtta sundag 28. mai 2017 
print Søn 28. Mai 17 21:57

Boka kom ut året etter at Oddvar Norli overtok som statsminister etter Trygve Bratteli. Ja, det året då «Anders Langes parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep» skifta namn til «Fremskrittspartiet», på nynorsk «Framstegspartiet».

Forfattaren hadde debutert som lyrikar på same forlaget året før, 41 år gamal. No kom han med romanen sin, men så vart det stilt, stort sett til han kom med ein antologi på Eide forlag i 2005.
Romanen hans tek for seg eit mangfaldig kunstnar- og kulturliv i Bergen på 1950-talet. Det vart sagt at ho handla om den tvisynte vestlendingen. Glitrande godt skriven, vart det også uttalt, og mange venta seg meir av forfattaren, noko slutten på boka legg opp til, men som sagt så måtte dei stort sett vente forgjeves. Han som boka mest handlar om er gymnaslærar i ein by på sørvestlandet.

Vi spør etter namnet på forfattaren og tittelen på romanen hans, som er sett saman av namnet på hovudpersonen og eit årstal.

Send svaret på sms til 92829098 eller på e-post til tinging@nynorskantikvariat.no innan torsdag, den 1. juni klokka 10.00. Det blir trekt eit gåvekort i Nynorsk Antikvariat på 250 kroner mellom dei som svarer rett.