Boknøtta sundag 4. juni 2017 
print Lør 3. Jun 17 22:38

Det er kvitsunnhelga. Diktaren vi skal fram til hadde eit sterkt forhold til dei kristne høgtidene, og han  skreiv salmar til dei alle. I gode gamle Nynorsk salmebok har han til sjølve pinsedadagen sett om ein Grudtvig-salme og fenge med to av sine eigne. På annadag kvitsunn har han med heile tre av salmane sine.

Han var ein fargerik prest, som det finst mange historier om. Sunnmøringen kunne vere uvøren og provoserande, men også mild og hjartevarm. Meir enn dei fleste hadde han glimt i augo, raus og venesæl var han, men både humøret og sjølvkjensla kunne skifte, så det merkast.

Forfattaren skreiv i dei fleste sjangrar, men nådde lengst som salmeskald. Som mange i hans tid nytta han også talentet sitt til høvesdikting, og boka vi skal fram til i dag har fleire døme på det. Tittelen minner oss om ein viktig norsk konge. Ho kom ut året før han fylte femti og inneheld 43 dikt. (Det same året gav han forresten ut to lyrikkbøker).

Send svaret på sms til 92829098 eller på e-post til tinging@nynorskantikvariat.no innan torsdag, den 8. juni klokka 10.00. Det blir trekt eit gåvekort i Nynorsk Antikvariat på 250 kroner mellom dei som svarer rett.