Boknøtta sundag 18. juni 2017 
print Lør 17. Jun 17 18:17

Meir enn forfattarar flest ville ho noko med dei tema ho tok opp i bøkene sine. Særs var det skulen og borna ho var oppteken av. Som lærar såg ho at sjølve organiseringa av skulen og undervisninga, var avgjerande for at elevane skulle ha det bra. I fleire av romanane sine kom ho nær inn på dette. Ho var tydeleg i teksten, og kvass i argumentasjonen; bøkene som ho skreiv på sekstitalet skapte debatt.

Romanen vi skal fram til i dag kom ut tidleg på syttitalet, det året ulven vart totalfreda her i landet, og bjørnen vart freda i Buskerud og Oppland. Forfattaren budde då i Gudbrandsdalen, men var fødd i Telemark, ho døydde i 2007.

I boka får vi følgje hovudpersonen frå ein tidlegare roman, vi les om eit vanskeleg ungdomsliv, som kunne vore lettare om skulen var annleis.

I bygda der ho levde storparten av livet sitt, markerte dei i fjor 100 årsdagen hennar med utandørs festforestilling og ei god forfattarside på internett.

Vi spør etter namnet på forfattaren og tittelen på romanen.

Send svaret på sms til 92829098 eller på e-post til tinging@nynorskantikvariat.no innan torsdag, den 22. juni klokka 10.00. Det blir trekt eit gåvekort i Nynorsk Antikvariat på 250 kroner mellom dei som svarer rett.