Boknøtta, sundag 25. juni 2017 
print Lør 24. Jun 17 11:20

Lækjarsonen frå Fredrikstad reiste som 15-åring til Frankrike for å studere, og tok studenteksamen ved Lycée Corneille i Rouen 1921. Så vart det språkstudiar både i Kristiania og i Paris. Han var ung og radikal og var med i «Mot dag».
Det året den fascistiske «Lappo-rørsla» i Finland prøvde å styrta regjeringa i det såkalla Mäntsälä-opprøret, kom forfattaren vår ut med eit hefte på eit radikalt forlag i Oslo. Aktivisten ville syne at nynorsken var det rette språket for arbeidarklassa. Han argumenterte politisk, og med fagleg autoritet. I skriftet tok han også opp storsamfunnet si målundertrykking av kvensk og samisk, og var svært kritisk til styresmaktene sin fornorskingspolitikk i nord.
Men om mannen var radikal som ung, så endra han oppfatning om mangt etter som åra gjekk. Hans faglege dugleik som lingvist og forskar var det ikkje tvil om, men målfolket kjende seg svike av han i striden for nynorsken. I 1971 vart han medlem i «Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur», og med det vart han rekna for å høyre til i riksmålsflokken.
Han tok doktorgraden i 1936, ti år etter vart han utnemnd til professor. Rektor ved Universitetet vart han også. Ein viktig språk-komité på sekstitalet ber namnet hans.
Men det er altså tittelen på heftet der han argumenterte for nynorsken, som språket for arbeidarane, vi spør etter, og sjølvsagt namnet på mannen.

Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no (eller på SMS til 92829098), innan torsdag 29. juni, kl. 10.00. Du er med i trekkinga av eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat om du svarar rett.