Boknøtta, sundag 9. juli 2017 
print Lør 8. Jul 17 10:59

Sosiologen, journalisten og spaltisten frå «dalstrøka innanfor» legg merke til mykje, og med sine analysar og kommentarar er han ei viktig stemme i det offentlege ordskiftet. Han kan minne om Aasmund Olavson Vinje stundom, han ser sakene frå sidelinja med tvisyn, men skjønar dei gjerne frå innsida.

Predikanten Arild Evardsen sa, at den meiningsmotstandaren han beundra mest, var forfattaren av den boka vi skal fram til.

Hovudtittelen tok han frå spalta si i avisa, og undertittelen fortalde at han tok for seg folk som gjerne heva seg over andre, og korleis desse brukte makta si. Det er ei samling av kommentarspaltene hans vi får servert, og boka kom ut det året Gabriel García Márquez fekk Nobelprisen.

Vi spør etter boktittelen og namnet på forfattaren.

Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no (eller på SMS til 92829098), innan torsdag 13. juli, kl. 10.00. Du er med i trekkinga av eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat om du svarar rett.