Boknøtta, sundag 16. juli 2017 
print Søn 16. Jul 17 14:30

I dag skal vi fram til ei bok som har kome ut fleire gonger; første gongen det året forfattaren fylte 74 år. Då fekk ho barnebokprisen til Kyrkje- og undervisingsdepartementet.

Statsstipendiaten var Riddar av St. Olavs Orden, og brukte livet sitt på å ta vare på folkedansen som tradisjonsberar. Ho var også oppteken av bunadane, og vert gjerne rekna som ein arvtakaren etter Hulda Garborg i begge desse greinene av norsk kultur og nasjonsbygging.

Vi spør etter tittelen på boka og namnet på forfattaren.

Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no (eller på SMS til 92829098), innan torsdag 20. juli, kl. 10.00. Du er med i trekkinga av eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat om du svarar rett.