Boknøtta sundag 30. juli 2017 
print Søn 30. Jul 17 17:46

I går fekk eg ei minning om denne gode venen min. Barnebarnet hans, den  kjende dirigenten var innom antikvariatet, og kjøpte ein fin dunge med gamal klassisk musikklitteratur.
Fleire av dei trufaste knekkjarane av Boknøtta har også gode minne om forfattaren, ikkje minst frå folkehøgskulen i Hardanger, der han var styrar i heile 19 år, før han reiste heimatt til Trøndelag til styrargjerning på enda ein skule.

Han vart 96 år, og sende årvisst julekort til Nynorsk Antikvariat, så lenge han levde. Mannen spreidde glede kring seg, og dei mange dedikasjonane eg har frå han er kjære minne.
Skrivegleda hans var stor, meir enn 70 bøker vart det. Ofte ville han vekkja lesaren, det galdt  både unge og gamle. Men kunstnaren ville også skape, og dei beste tekstane hans, og det gjeld både dikt og prosa, held mål som litterære kunstverk.

Det er debutboka hans vi skal fram til. Ho kom i ei mørk tid for landet vårt, Telavåg var jamna med jorda, tusen norske lærarar og alle mannelege jødar i Noreg vart arresterte.

Vi spør etter namnet på forfattaren og tittelen på den første boka hans.

Send svaret på sms til 92829098 eller på e-post til tinging@nynorskantikvariat.no innan torsdag, den 3. august klokka 10.00. Det blir trekt eit gåvekort i Nynorsk Antikvariat på 250 kroner mellom dei som svarer rett.