Boknøtta, sundag 13. august 2017 
print Søn 13. Aug 17 13:59

Ei hjelpebok til oversikt, men også til inspirasjon. Det er litteratursoge, men det er ikkje det som er skrive i bøkene det dreiar seg om denne gongen, men derimot «innpakkinga».

Boka syner oss korleis bøker såg ut utanpå i ein hundreårsperiode, som tok til 60 år før forfattaren vart fødd. Føreordet og innleiingane til tidsbolkane syner dei store linene i tradisjonen, med relevante avstikkarar. Det er mykje forvitneleg samla på få sider; kan vi kalle det eitt eller fleire  kulturhistorisk essay i illustrasjons- og kunsthistorie? Bak i boka er det oversikt over signaturar, det er eit godt hjelpemiddel for oss antikvarbokhandlarar og andre interesserte.

Boka kom ut hundre år etter at Ivar Aasen for åt «Auromheime». Forfattaren er ein av dei beste nolevande diktarane våre, og nyttar støtt nynorsk. Han har medvite spreidd seg i sjangrar og tema, og vil for all del ikkje setjast i bås.

Her om dagen var det ein kunde som kjøpte ei bok av forfattaren, av di han ville lesa noko av studiekameraten sin i psykologi. Kunden har arbeidd som han vart utdanna til størstedelen av livet sitt, medan han vi skal fram til gjorde skrivinga til leveveg.

Vi spør etter namnet på forfattaren og tittelen på boka.

Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no (eller på SMS til 92829098), innan torsdag 17. august, kl. 10.00. Du er med i trekkinga av eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat om du svarar rett.