Boknøtta sundag 20. august 2017 
print Lør 19. Aug 17 19:56

Oppfølgjaren kom i 1989. Men det er den første boka vi skal fram til. Ho tok for seg hundreårssoga til organisasjonen. Han valde seg ein god tittel, så god at han kunne bruke han oppatt, berre med å skøyte på fire ord, som fortalde at det no var den siste 25-årsbolken han tok for seg.

For oss som har røter i denne «åndelege voksterjorda» er begge bøkene av interesse, vi får innsyn i den særmerkte kristenkulturen som fekk så mykje å seie på Vestlandet. Han finst framleis, men pregar ikkje samfunnet på same vis, som han ei tid gjorde. Mange er glade for det, det kunne verte for trongt, både for tanken og for uttrykket. Men du verda kor mange gilde menneske som gjorde teneste i denne folkerørsla.

Forfattaren som vi skal fram til var ein av desse. Han var ekte i all si gjerd; trudde på det han forkynte, og «levde i trua», som han sjølv uttrykte det. Eg veit det, for eg kjende han godt. Om somrane dreiv han med bygningsarbeid, og leia fleire store byggjeprosjekt for misjonen. Om vintrane var han emmesær, og reiste kringom og heldt møte på bedehusa. I Granvin var det ikkje bedehus, så der bad han inn til møta i sin eigen heim.

Det kom etter kvart mange bøker frå hans hand, både jubileumsbøker og biografiske bøker. Det var helst kyrkjer og bedehus, og dei som hadde si teneste der, han tok for seg, men han skreiv også soga til eit hotell på Stord.

Vi spør etter namnet på forfattaren, og tittelen på boka om dei første hundre åra til misjonen som han arbeidde for.

Send svaret på sms til 92829098 eller på e-post til tinging@nynorskantikvariat.no innan torsdag, den 24. august klokka 10.00. Det blir trekt eit gåvekort i Nynorsk Antikvariat på 250 kroner mellom dei som svarer rett.