Boknøtta, sundag 3. september 2017 
print Lør 2. Sep 17 14:42

Hardingen var landbruksutdanna, men yrkeskarrieren hans skulle verte som journalist og redaktør for aviser i Buskerud og i Telemark.

Då han døydde på haustparten i 1978 var han nyss ferdig med manuskriptet til denne boka, som kom ut i Bergen året etter. I føreordet takkar han mellom andre Olav H. Hauge og Johannes Gjerdåker.

Det er ei samling med mangt han minnest frå heimbygda, og som han gjerne vil skal leve vidare; soger og herme, dikt og songar, essayistiske stubbar, og forteljingar om steke menn og bragder. Spelemenn og felemakarar har han også mykje å fortelje om.

Vi spør etter namnet på forfattaren, tittelen på boka.

Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no (eller på SMS til 92829098), innan torsdag 7. september, kl. 10.00. Du er med i trekkinga av eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat om du svarar rett.