Boknøtta sundag 17. september 2017 
print Søn 17. Sep 17 09:53

Denne boka om samferdsel på sjøen tek for seg eit fenomen og ein tradisjon som no er borte. Mange har interesse for, og gode minne om «gamletida», då alt tok lengre tid. Det var ikkje fart og komfort, slik vi i dag er vane med, men folk rakk det dei skulle den gongen også, og stundom baud farkostane på salongar med stil, langt meir eksklusiv enn dagens snøggbåtar.

Forfattaren er ein av våre fremste fagfolk på området, og har skrive ei rekkje bøker og artiklar om emnet. Han har publisert både på engelsk, bokmål og nynorsk. Men det er ikkje tvil om at nynorsken er hjartespråket hans, mållaget i heimbygda heidra han då også med «Målprisen» i 2006.

Boka kom som den attande i en viktig kulturhistorisk bokserie på Det Norske Samlaget. Ho er rikt illustrert med bilete og teikningar av ulike båtar.

Vi spør etter namnet på forfattaren, og tittelen på boka.

Send svaret på sms til 92829098 eller på e-post til tinging@nynorskantikvariat.no innan torsdag, den 21. september klokka 10.00. Det blir trekt eit gåvekort i Nynorsk Antikvariat på 250 kroner mellom dei som svarer rett.