Boknøtta sundag 1. oktoberseptember 2017 
print Søn 1. Okt 17 23:01

Han var blind og spelte på glas, og er skriven inn i ein skjønnlitterær tekst av Ragnar Hovland. Som salmediktar vil han bli ståande så lenge den kriste salme- og songskatten lever. Han var legendarisk som predikant, og skreiv både dikt og prosa.

Vi spør etter namnet på forfattaren, og tittelen den diktsamlinga som han gav ut på Ansgar forlag under krigen.

Send svaret på sms til 92829098 eller på e-post til tinging@nynorskantikvariat.no innan torsdag, den 5. oktober klokka 10.00. Det blir trekt eit gåvekort i Nynorsk Antikvariat på 250 kroner mellom dei som svarer rett.