Boknøtta sundag 8. oktober 2017 
print Søn 8. Okt 17 11:36

Musikaren frå Kristiansand har budd både i Paris og i Roma, no held han til i Berlin. Han har prøvd seg i fleire litterære sjangrar. Eit år fekk han prisen for den beste nordiske samtidsromanen.

Men han har gjeve ut flest diktsamlingar, og  det er ei av desse vi skal fram til i dag.
Ho kom ut det året Gaute Heivoll fekk Brageprisen for «Før jeg brenner ned» og Sigmund Løvåsen vart tildelt Bjørnsonstipendet.

Send svaret på sms til 92829098 eller på e-post til tinging@nynorskantikvariat.no innan torsdag, den 12. oktober klokka 10.00. Det blir trekt eit gåvekort i Nynorsk Antikvariat på 250 kroner mellom dei som svarer rett.