Boknøtta sundag 15. oktober 2017 
print Søn 15. Okt 17 10:54

I dag er han ein kjend forfattar med stor suksess, ikkje minst innan krimsjangeren. Mannen let seg engasjere, og sterkt engasjement pregar forfattarskapen hans. Som samfunnsdebattant har han markert seg på venstresida, ikkje minst med si kritiske haldning til USA. Denne hausten har han kritisert redaktøren av Klassekampen for at religion og trusspørsmål har fått plass i avisa. Forfattaren har elles allsidige interesser; frå arkeologi og urfolk til sportsfiske, vin og matlaging.

Boknøtt-boka i dag er det vanskeleg å få tak i, og prisen i antikvariata er deretter. Det er den første romanen hans, han hadde før gjeve ut fire diktsamlingar og noveller.

Boka kom ut året etter dei brutale «Hadelandsdrapa» der to unge gutar vart avretta av nynazistar. I romanen vert det skildra ein oppvekst i ei bygd med mange nazistar, og som etter krigen fekk fleire innflyttarar av same slaget. Er det ein samanheng mellom organiserte gamalnazistar og dei brutale nynazistane i dag? Dette spørsmålet vert sentralt i romanen, og ubehagelege på fleire vis for hovudpersonen.

Vi spør etter namnet på forfattaren og tittelen på romanen.

Send svaret ditt på sms til 92829098 eller på e-post til tinging@nynorskantikvariat.no innan torsdag, den 19. oktober klokka 10.00. Det blir trekt eit gåvekort i Nynorsk Antikvariat på 250 kroner mellom dei som svarer rett.