Boknøtta, sundag 22. oktober 2017 
print Lør 21. Okt 17 14:47

Boktittelen er eit av dei mest siterte fyndorda etter forfattaren. Han var eit politisk talent; gløgg og rask i replikken, samstundes som han såg det prinsipielle ved sakene, og evna å utvikle strategiar får å nå dei langsiktige måla. Så nådde han då også så langt i politikken som ein ertekrok frå Sogn, og ven av Arne Treholt, kunne gjere.

45 år gamal gav han seg som politikar, og tok fatt på ein ny karriere. Det vart 12 aktive år som direktør, og også her gjorde han ein eineståande innsats. Han fornya institusjonen som han leia, og la grunnlaget for å møte ei ny tid med ny teknologi.

Romferga Columbia vart skoten opp to gonger det året boka kom ut. Det er ei rekkje viktige foredrag som forfattaren heldt i dei åra han var kyrkje- og undervisingsminister, som her er samla mellom to permar.

Vi spør etter namnet på forfattaren, tittelen på boka.

Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no (eller på SMS til 92829098), innan torsdag 26. oktober, kl. 10.00. Du er med i trekkinga av eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat om du svarar rett.