Boknøtta 10. desember 2017 
print Man 11. Des 17 21:33

Det er sju år sidan ho kom ut. Denne boka som gjev eit så nært og godt portrett av miljøet og personane i landsdelen. Lokalavisa var utgjevar, og forfattaren er diktar, diktarbiograf og journalist. I boka er det særs den sistnemnde vi får glede av.

Han har dei aller beste føresetnader for å skjøne dei han møter på sin veg, i det landskapet dei lever i, og miljøa dei er ein del av. Han skriv om poeten, bonden, pateren, fuglevenen, politikaren, og mange andre.

At forfattaren fyller åtti til neste år, det er ikkje til å fatte. For meg er han den ungdommelege springaren, han som stod og selde Klassekampen ved Samvirkelaget, og kunne snakke med alle. Lyrikaren og romanforfattaren, som har skrive nokon av dei vakraste og varaste novellene vi har.

Vi spør etter namnet på forfattaren, og tittelen på boka.

Send svaret ditt på sms til 92829098 eller på e-post til tinging@nynorskantikvariat.no innan torsdag, den 14. desember klokka 10.00. Det blir trekt eit gåvekort i Nynorsk Antikvariat på 250 kroner mellom dei som svarer rett.