Boknøtt nr. 360, sundag 7. januar 2018. 
print Søn 7. Jan 18 13:16

Godt nytt år. Vi byrjar det nye året med ein spelemannsbiografi. Boka tek ikkje berre for seg livet til den kjende spelemannen, men gjev oss også innsikt i den kulturen og tradisjonen som han var ein del av. Boka kom ut på Cappelens forlag.

Forfattaren er ein av våre mest produktive, og skriv bøker både på bokmål og på nynorsk. Sidan han gav ut den første boka si på sekstitalet, har han gjennomsnittleg skrive over tre bøker i året, i fjor gav han ut to. Skrivekarrieren hans byrja i Gula Tidend, seinare vart det arbeid i fleire aviser i Oppland og i NRK.

Bøkene hans er gjerne om personar som har markert seg i samfunnet, om kunstnarar av ymse slag, kongelege, industrifolk og misjonærar. Men somme av dei mest kjende bøkene hans er om folk som har falle utanfor storsamfunnet, og som forfattaren ville lyfte fram.

Om spelemannen kan vi seie at han nådde langt med flatfela si, heilt til Amerika som solist. Han var velkjend i heile det norske folkemusikkmiljøet, var med i fleire spelemannslag, og vann landskappleiken ei rekkje gonger. Mange hugsar han også frå folkemusikkhalvtimen i radioen, og frå plateinnspelingar.

Både forfattaren og spelemannen fekk Kongens fortenestemedalje i gull.

Vi spør etter namnet på forfattaren og tittelen på boka.

Send svaret ditt på sms til 92829098 eller på e-post til tinging@nynorskantikvariat.no innan torsdag, den 11. januar klokka 10.00. Det blir trekt eit gåvekort i Nynorsk Antikvariat på 250 kroner mellom dei som svarer rett.