Boknøtt nr. 361, sundag 14. januar 2018 
print Lør 13. Jan 18 19:37

Er det ei barnebok, eller ei ungdomsbok? Ja, det er ikkje så godt å seie. Borna på bygda vart ofte tidleg vaksne, dei måtte hjelpe til med arbeidet på garden. I denne boka vert besten liggjande sjuk, og barna tek seg av potetopptakinga. Jenta kan handtere hesten, og ho får hjelp av kameraten Fred. Så snart potetene er i hus, vert det arbeid med grønsaker, og med frukthenting. Sauene skal heim frå fjellet, og barna er med på sankinga.

Tre generasjonar i same huset, litt gnissingar, men mest glede. Ungdommar i kvardag og helg, trivsel og vantrivsel i skulen, liv og død for folk og fe. Det er sjølve livet vi får glytte inn i.
Hovudpersonane går på ungdomsskulen, og forfattaren kjenner godt miljøet, frå eigen oppvekst på ei øy i Sunnhordland, og som lærar på Vestlandet. Men han var redaktør for det nynorske barnebladet det året boka kom ut, på bladet sitt eige forlag.

Forfattaren tek opp aktuelle tema; ein elev på skulen får det ikkje til, er han ordblind? Besten fortel at det vert nedlagde tusenvis av bruk i landet, det er svolt i verda, likevel tek ein ikkje vare på jorda som gjev oss maten.

Forfattaren debuterte i 1972, og har skrive mange bøker; diktsamlingar, og ei rekkje barne- og ungdomsbøker, men også prosa for vaksne. Det året han gav ut denne «boknøtt-boka», gav han også ut ei fin lyrikkbok.

Vi spør etter namnet på forfattaren og tittelen på boka.

Send svaret ditt på sms til 92829098 eller på e-post til tinging@nynorskantikvariat.no innan torsdag, den 18. januar klokka 10.00. Det blir trekt eit gåvekort i Nynorsk Antikvariat på 250 kroner mellom dei som svarer rett.