Boknøtt nr. 362, sundag 21. januar 2018. 
print Lør 20. Jan 18 19:53

Forfattaren vår heidra Ivar Aasen, som då var 53 år, med å la den første boka si vere tileigna han. Bergensaren gav boka ut i heimbyen sin, som han naturleg nok nemnde «Bjørgvin». Aasen synte han språkvegen, og saman med Aasmund Olavson Vinje, vert han rekna for å vere den første nynorske romanforfattaren. På debutboka skreiv namnet sitt slik han var døypt til, seinare brigda han det til ei norskare form.

Han skreiv både på norskdansk og på landsmål; og meir enn femti bøker vart det;  skjønnlitteratur, sakprosa og preiker. Fleire av songane hans lever den dag i dag. Han skreiv også fire filmmanus.

Mannen vart viktig for så mange, ikkje minst for Knut Hamsun i Amerika. Den frigjerande kristendomsforståinga hans letta det religiøse åket for folk, men det kosta han både venskap og yrke. Det tok han elles ikkje så svært tungt. Han stod godt i det økonomisk, og hadde til og med råd til å seie ifrå seg diktarløna, som Stortinget hadde gjeve han.

Verdsmann, folkeopplysar, lærar, teolog og diktar; det er ikkje nokon smågut vi skal fram til i dag. Somme heldt han for ein åndshøvding i si tid. I dag er det ikkje mange som nemner han mellom dei store diktarane våre, men kyrkjekritikken hans er ikkje gløymd. Seinast i 2006 vart mannen, og kyrkja hans, forska på av ein student på Menighetsfakultetet, og det finst jamt kundar i antikvariatet som spør etter bøkene hans.

Vi spør etter namnet på forfattaren, og tittelen på debutboka.

Send svaret ditt på sms til 92829098 eller på e-post til tinging@nynorskantikvariat.no innan torsdag, den 25. januar klokka 10.00. Det blir trekt eit gåvekort i Nynorsk Antikvariat på 250 kroner mellom dei som svarer rett.