Boknøtta nr. 366, sundag 25. februar 2018. 
print Lør 24. Feb 18 17:31

Boka kom ut det året Gro Harlem Brundtland tok over som statsminister etter Oddvar Norli. Tittelforteljinga fortel om ei anna kvinne, mindre kjend, men som levde og arbeidde like sterkt på sitt vis for det ho trudde på.

I forordet skriv forfattaren at dei fleste livsskildringar vert skrivne om menn og kvinner som ruvar i soga. Det er ikkje slike han vil lyfte fram i denne boka. Men gjennom livet har han møtt ein del særmerkte menneske, som lagnaden har fare så ymse med, og som han meiner vi alle har noko å lære av.

Forfattaren er ein av dei aller mest produktive i vi har hatt. Kor mange vers han laga er ikkje så godt å seie, somme seier ti tusen, andre meiner talet er nærare 15 tusen. Det kan vere det same, det viktige er at hundrevis av songane og salmane hans har overlevd, og at eit par tylfter framleis i aktiv bruk.

Eg møtte han aldri ansikt til ansikt, men ein gong fekk eg i oppdrag å snakke med han i telefonen. Det var ei oppleving, som eg alltid vil hugse. Russaren Vladimir skulle gjendikte til russisk ein av dei mest kjende songane til den norske kristenskalden. I den russisk-ortodokse kyrkja nestar dei ikkje hendene sine når dei ber. Dette gjorde at omsetjaren ville klarere med diktaren om han kunne nytte ei formulering, som på norsk ville vere: «det er makt i inderleg bøn». Jau, det måtte Vladimir gjerne gjere, diktaren hadde ingen merknader til det.

Enda så mange diktsamlingar det vart, så kom forfattaren aldri med i innkjøpsordninga. Så var det då heller ikkje for dei litterære for-stå-seg-på-ar-ane han skreiv, men til glede og trøyst for folk. Dei fleste tekstane hans formidlar levd røynsle, og er god forkynning av den kristne bodskapen, med enkle bilete og tradisjonell form skaper han på sitt beste stor kunst.

Men teologen, redaktøren, læraren og forkynnaren vart heidra på anna vis: Han fekk kommunal kulturpris, Kongens fortenestemedalje i gull, bauta og museum.

Så spør vi etter namnet på forfattaren og tittelen på boka, som vi har ymta frampå om. Det er ikkje diktsamlinga, som kom same året vi skal fram til, men altså ei bok om ein del særmerkte menneske.

Send svaret ditt på sms til 92829098, eller på e-post til tinging@nynorskantikvariat.no innan torsdag 1. mars klokka 10.00. Det blir trekt eit gåvekort i Nynorsk Antikvariat på 250 kroner mellom dei som svarer rett.