Boknøtta nr. 368, sundag 11. mars 2018. 
print Lør 10. Mar 18 14:33

Lokalhistorikaren frå Hallingdal skreiv ikkje berre bygdebøker. Det året USA boikotta dei olympiske sommarleikane i Moskva, kom han med ei forteljingsbok. Forfattaren kjenner miljøet, er det ei minnebok? Kan hende det óg, i alle fall soger som måtte skrivast ned.

I hovudforteljinga møter vi guten som gjekk for presten og skulle konfirmerast til våren. Han lengta attende til skulen, og angra på at han hadde gjort seg ferdig med barneskulen. Han kunne gått eitt år til, no ville faren ha han ut. Arbeid og slit heile tida. Elles får vi høyre om slekt, og ungdomsvener, om stølsliv og om alt som høyrde bygda til.

Vi føljer ungdomane framover. Det er utferdstrong, Amerika lokkar. Soga om hovudpersonen er sørgjeleg. Han kunne vorte kunstmålar, det vanta ikkje på givnaden, men elva tok livet hans.

Det kjem fleire soger frå ei anna tid, og bak i boka er det ei ordliste som hjelper lesarane til å skjøne ord og uttrykk frå bygdemålet.

Boka kom ut i Trondheim. Han som laga omslaget har vi vore innom i Boknøtta før, teiknaren nytta signaturen «Amor».

Vi spør etter namnet på forfattaren, og tittelen på boka.

Send svaret ditt på sms til 92829098, eller på e-post til tinging@nynorskantikvariat.no 
innan torsdag 15. mars klokka 10.00. Det blir trekt eit gåvekort i Nynorsk Antikvariat på 250 kroner mellom dei som svarer rett.