Boknøtta nr. 372. Sundag 8.april 2018 
print Lør 7. Apr 18 19:00

Kvar grensa går mellom det dialektprega bokmålet og den «frie» nynorsken er det ikkje alltid så lett å døme om. Forfattaren som vi skal fram til denne gongen skreiv «frå», «auga», «djupt», «ved dette leitet», «kvefsebol» og «seterhamna». Likevel kan vi ikkje rekne han med i den nynorske bokheimen. Det kan vi derimot med mange av sambygdingane hans. Ja, fleire av dei nynorske forfattarklassikarane kom nett frå den same skogsbygda, der aust ved svenskegrensa.

Det er gjerne Mikkjel Fønhus og Lars Vivelid vi kjem i hug når det gjeld å skildre villdyra våre i skog og fjell, slik at vi blir med inn i teksten i spaning. Men rydningsmannen og sauebonden, frå dei mørke skogane, kan godt reknast med mellom dei beste «dyreforteljarane» våre. Det kom heile 19 prosabøker og ei diktsamling frå hans hand.

Han fekk ofte gode kritikkar. Vi kan nemne utsegner som «... kjenslevare  bilder av vennskapsforhold mellom mennesker og dyr.» - «en våken iakttaker og eier av en sjelden evne til innlevelse i de dyretragediene han møter» - «han åpner folks øyne for naturens gripende vidunder» - «Han kjenner så velsignet til bunns det han skriver.»

Hans Børli skreiv om ei av bøkene hans: «Så ofte under lesningen av denne fortellingen er jeg blitt sittende forgapet over slående formuleringer, synske glimt, som har fått det til å risle frydefullt gjennom meg.». Børli fekk forresten Kritikerprisen same året som «boknøttboka» denne gongen kom ut.

Boka vi skal fram til kom ut på eit nynorskforlag i Oslo. På ti år hadde forlaget gjeve ut ni av bøkene til forfattaren. «Hovudpersonen» i denne tiande dyreskildringa var eit villdyr. Dyret har ikkje for vane å nærme seg folk, men ein dag stod det ansikt til ansikt med den andre viktige personen i boka, eit menneske; som heile livet hadde hata dette dyret, av di det øydela for næringa hans.

Vi spør etter namnet på forfattaren, og tittelen på boka.

Send svaret ditt på sms til 92829098, eller på e-post til tinging@nynorskantikvariat.no innan torsdag 12. april klokka 10.00. Det blir trekt eit gåvekort i Nynorsk Antikvariat på 250 kroner mellom dei som svarer rett.