Boknøtta nr. 373. Sundag 15.april 2018 
print Søn 15. Apr 18 09:57

Han livnærte seg som handtverkar, spelte også fele. Men det er som lyrikar vi kjenner han. Den første samlinga si gav han ut på eige forlag. Vi skal fram til den andre, som kom på Noregs Boklag i Oslo under krigen. Den tredje samlinga si gav han ut på Ansgar forlag. Sidan heldt han seg til Noregs Boklag, som til saman gav ut fire, av dei seks diktsamlingane hans. Dikta hans er å finne i fleire antologiar, og ein del av dei er det sett tone til.

Etter den tredje samlinga fekk han Statens kunstnarstipend. Han vart seinare heidra med både Sunnmørs-prisen og Austmanna-prisen. I 1963 vart han tildelt heimekommunen sitt forfattarstipend, og då han passerte åtti år vart han utnemnt til Æresmedlem i Hedmark forfatterlag.

Boknøttboka er på 67 sider, fleire av dikta ber preg av at dei er skrivne under krigen, med lengt etter fridom og fred. Titteldiktet endar med at natta er over! Elles finn forfattaren mykje glede i naturen, og i at nye generasjonar skal bere ætta og livet vidare. Det er gjennomgåande høg kvalitet på dikta, og vi skjønar godt lyrikaren fekk medlemskap i Norsk forfatterforening.

Vi spør etter namnet på forfattaren, og tittelen på den andre diktsamlinga hans.

Send svaret ditt på sms til 92829098, eller på e-post til tinging@nynorskantikvariat.no innan torsdag 19. april klokka 10.00. Det blir trekt eit gåvekort i Nynorsk Antikvariat på 250 kroner mellom dei som svarer rett.