Boknøtta nr. 374. Sundag 22.april 2018 
print Søn 22. Apr 18 11:08

Vi har vore innom denne mannen eit par gonger før i Boknøtta si sjuårige soge. Men då som fagbokforfattar, og som lyrikar. Vi kunne like gjerne nemnt han som professor i litteratur. Denne gongen skal vi til dei legendariske talane hans.

Det har vore sagt at han var ein av dei siste som dyrka talen som kunst. Talane hans kunne trykkjast og gjevast ut i bøker rett frå manus, ja det var som dei ropa etter trykksverte for å få eit vidare liv. Dei er som essay, som kan lesast mange gonger, og gje oss nye tankar og assosiasjonar gong på gong, sjølv om dei er klåre både i form og bodskap alt ved første møte.

Vi som fekk høyre mannen bak orda, har stemma hans med oss når vi les.
For meg kling røysta hans i bakgrunnen, frå ønskediktet i radioen, frå personlege samtalar, frå stutte og greie meldingar i telefonen; ei av dei då han tinga dødsannonsen for kona si, på ettersommaren i 1985: Der skulle det stå «bålferd». Mellom alle dei sakene han hadde arbeidd for, var likbrennings-saka ei av dei.

Ti av talane hans vart samla i ei bok, som kom ut eit av dei åra han gav ut minst to bøker. Mannen var 71 år, og skulle framleis gjere mykje gangs arbeid i dei 20 åra som låg framfor han.

Vi spør etter namnet på forfattaren og tittelen på boka med talane hans.

Send svaret ditt på sms til 92829098, eller på e-post til tinging@nynorskantikvariat.no innan torsdag 26. april klokka 10.00. Det blir trekt eit gåvekort i Nynorsk Antikvariat på 250 kroner mellom dei som svarer rett.