Boknøtta nr. 375. Sundag 29.april 2018 
print Søn 29. Apr 18 11:37

Han hadde gjeve ut fire romanar, frå 1936 til 1959. No kom han han med ei diktsamling; ho kom ikkje uventa. Fleire av meldarane av romanane hans hadde vore inne på forfattaren sitt lyriske talent. Dei meinte han var kjenslevar og poetisk i diktinga si, med sans for å gi uttrykk for dei intense inntrykka, både i møte med menneske og naturen.

Det var eit uroleg år med kulturrevolusjon i Kina, krig i Midtausten og Nigeria, og store bybrannar både i Trondheim og Ålesund.

Gyldendal Norsk Forlag gav ut boka, som vart på 64 sider, med siste pagina på side 62. Boka er delt i tre bolkar med eigne overskrifter, den siste bolk-tittelen er henta frå det siste diktet i samlinga, som sluttar med ordet «lyset».

Vi spør etter namnet på forfattaren og tittelen på lyrikkdebuten hans.

Send svaret ditt på sms til 92829098, eller på e-post til tinging@nynorskantikvariat.no innan torsdag 3. mai klokka 10.00. Det blir trekt eit gåvekort i Nynorsk Antikvariat på 250 kroner mellom dei som svarer rett.