Boknøtta nr. 376. Sundag 6.mai 2018 
print Søn 6. Mai 18 13:38

Forfattaren var ein god ven. Eg tenkjer ofte på han, det er no fem år sidan han døydde. Han var 64 år og hadde levd eit spanande liv, då eg møtte han første gongen hausten 1980. Året etter kom han med sjølvbiografien sin, men det er ei anna bok vi i dag skal fram til.

Ho kom ut året før han vart dømd for brot på den militære straffelova § 69. Boka presenterer hovudfagsoppgåva hans i historie, og tek for seg ei lite ærefull gruppe norske menn, som let seg verve i tysk teneste under krigen.

Forfattaren visste kva krig og militær innsats var. Han var sersjant i 1940, og leia ei gruppe som kom i direkte kamp med dei tyskarane. Sidan kom han med i Kompani Linge, og gjorde teneste som offiser etter krigen. Han var ein verkeleg veteran, høgt dekorert med krigskors og medalje.

Men han ville ikkje bli dyrka som helt, å få fram sjølve sanninga og nyansane om hendingane kring krigsutbrotet vart ei livsoppgåve for han.

Vi spør etter namnet på forfattaren, og tittelen på boka om dei norske soldatane som slost på feil side.

Send svaret ditt på sms til 92829098, eller på e-post til tinging@nynorskantikvariat.no innan torsdag 10. mai klokka 10.00. Det blir trekt eit gåvekort i Nynorsk Antikvariat på 250 kroner mellom dei som svarer rett.