Boknøtta nr. 379. Sundag 27.mai 2018 
print Søn 27. Mai 18 11:44

Denne sommaren kan du få omvising og oppleving i diktarheimen. Finn du fram til boka, så har du også namnet på garden, der diktarparet budde. Dette året startar sesongen med eit arrangement den 24. juni.

Det er borna og barnebarna til diktarane som er omvisarar gjennom sesongen. Det er dei særs godt kvalifiserte til, sonen har skreve fleire bøker om foreldra, og har arbeidd med språk, litteratur og kultur heile livet. Det same kan vi seie om søstera hans, som også har nytta Hanna og namnet på garden deira som psevdonym. Barnebarna til diktarane er også godt skulerte innan kultur og litteratur.

Boka vi spør etter kom fire år etter at mannen hennar døydde. Oppfølgjaren kom to år etter, no er begge desse kome samla under tittelen frå den første boka.

Kva er boktittelen?

Send svaret ditt på sms til 92829098, eller på e-post til tinging@nynorskantikvariat.no innan torsdag 31. mai klokka 10.00. Det blir trekt eit gåvekort i Nynorsk Antikvariat på 250 kroner mellom dei som svarer rett.