Boknøtt 380. Sundag 3. juni 2018 
print Søn 3. Jun 18 11:29

Ein roman treng ikkje vere tjukk for å vere god. Denne romanen er berre på femti sider. Vi får del i tankane, draumane og livet til to ungdomar, og boka er skrive for ungdom. Ho kom ut det året IRA la ned våpena sine, og Israel og Jordan vart samde om ein fredsavtale.

Forfattaren som fylte 70 år i fjor, har gjeve ut mange bøker, i ulike sjangrar, til born, ungdom og vaksne. Han er også ein framifrå gjendiktar. Mellom dei prisane han har fått for forfattarskapen nemner vi Samlagsprisen og Askeladdprisen.

Vi spør etter namnet på forfattaren og tittelen på boka.

Send svaret ditt på sms til 92829098, eller på e-post til tinging@nynorskantikvariat.no innan torsdag 7. juni klokka 10.00. Det blir trekt eit gåvekort i Nynorsk Antikvariat på 250 kroner mellom dei som svarer rett.