Boknøtta nr. 381. Sundag 10. juni 2018 
print Søn 10. Jun 18 09:26

Setesdølen vert rekna som ein våre fremste poetar. Han har fått mange prisar, og blitt nominert til Nordisk Råds Litteraturpris. Riddar av 1. klasse av St. Olavs Orden er også ein heider som har blitt han til del. Kommunen der han no har budd i 40 år, har valt parken som er oppkalla etter han, til tusenårsstaden sin.

Bibliografien hans er lang om omfattande, og bøkene hans er sette om til ei rekkje språk. Sjølv har han gjendikta viktig framand litteratur til norsk. Han har også arbeidd mykje i lag med andre kunstnarar; musikararar, komponistar og biletkunstnarar. Slikt samarbeid har skapt viktige musikkdramatiske verk .

Då han kom med ein roman i det store opprørsåret, vart boka lagt merke til med ein einaste gong. Det var ein ny måte å skrive på; han brukte dokumentariske tekstar i fiksjonen. I den vidaregåande skulen vart romanen mykje nytta for å synleggjere fornyinga i skrivekunsten.

Vi spør etter namnet på forfattaren og tittelen på denne romanen.

Send svaret ditt på sms til 92829098, eller på e-post til tinging@nynorskantikvariat.no innan torsdag 14. juni klokka 10.00. Det blir trekt eit gåvekort i Nynorsk Antikvariat på 250 kroner mellom dei som svarer rett.