Boknøtta nr. 382. Sundag 17. juni 2018 
print Sun 17. Jun 18 13:55

Vi må kunne kalle sekstiåringen for «Samlagsforfattar», sjølv om han gav ut dei to første bøkene sine på Gyldendal, og eit par diktsamlingar og eit skodespel på Solum. Rogalendingen er produktiv og representert i mange sjangrar, han har også markert seg som omsetjar og gjendiktar. Det må også nemnast at han har vore viktig for mange andre forfattarar, som lærar og rettleiar i skrivekunsten.

Det er diktsamlinga hans frå det året jamaldringen hans frå Finland fekk Nordisk råds litteraturpris, vi skal fram til.

Boka har 94 paginerte sider. På side 95 får vi vite at tre av dikta har heilt, eller delvis, framandt innhald; eitt er gjendikta etter W. S. Merwin, eitt er ein omarbeidd versjon av opninga på «The Last Thing I Say» av Marvin Bell. Det tredje diktet er inspirert av Robert Bly sitt «Driving to Town to Mail a Letter».

Vi spør etter namnet på forfattaren og tittelen på diktsamlinga.

Send svaret ditt på sms til 92829098, eller på e-post til tinging@nynorskantikvariat.no innan torsdag 21. juni klokka 10.00. Det blir trekt eit gåvekort i Nynorsk Antikvariat på 250 kroner mellom dei som svarer rett.