Boknøtta, sundag 24. juni 2018 
print Sat 23. Jun 18 14:56

Det er mange kjende namn trykte i «Tabula gratulatoria» i denne boka, i tillegg skal det liggje originalt med eit bokmerke med «Gratulantar komne til under prentinga», og med to friser av Kåre Espolin Jonson. Boka markerer at det er eit kvart hundreår sidan debuten, og den første artikkelen er nettopp ei melding av boka, som for alltid vil vere knytt til namnet hans, og illustrasjonane som den første kona hans utstyrte debutsamlinga med.

Han budde der Karl Johansgate er smalast, men henta stoffet og språket i det norskaste av det norske, i Setesdalen og Vest-Telemark. Mannen var eit særsyn på fleire vis, mange har sterke minner etter samlingane på loftet hans i Oslo. No kan ein oppleve romma hans på museum. Det vert fortalt at den legendariske forlagsredaktøren i Gyldendal Norsk Forlag, Harald Grieg, bestemte at bøkene til diktaren skulle trykkjast på syrefast papir; det ville gå 150 år før han verkeleg vart oppdaga og sett pris på.

Jubileumsboka som vi skal fram til i Boknøtta denne gongen tyder på at mange likevel hadde fått augo opp for han medan han levde. Sjølv fekk eg diverre aldri møte han, men eg helsa fleire gonger på den siste kona hans. Ho var forresten reine PR-konsulenten for mannen sin og bøkene hans så lenge han levde, og lenge etterpå.

Vi spør om namnet til forfattaren og tittelen på festskriftet.

Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no (eller send SMS til 92829098), innan torsdag 28. juni kl. 10.00. Du er med i trekkinga av eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat om du svarar rett.