Boknøtta nr. 385. Sundag 8. juli 2018 
print Søn 8. Jul 18 13:53

Eg hadde gleda av å helse på han sist laurdag, i dress og slips var han på farten som vanleg, frå engasjert kåseri om bøkene sine, til ein ny tur over Atlanteren. Det har etter kvart vorte mange reiser til hi sida av havet, ein femten-seksten nemnde han.

Romanane om slekta si, om amerikafararane og livet deira, har blitt ein suksess. Kjem det enda ei bok i denne seien, skal tru? Det er slett ikkje urimeleg, han har framleis godt med vatn i diktarkjelda si. Det er tittelen på den første boka om dette emnet vi skal fram til. Ho kom året etter at han fekk «Språkprisen».

Vi spør etter namnet på forfattaren, og tittelen på den første historiske utvandrarromanen hans.

Send svaret ditt på sms til 92829098, eller på e-post til tinging@nynorskantikvariat.no innan torsdag 12. juli klokka 10.00. Det blir trekt eit gåvekort i Nynorsk Antikvariat på 250 kroner mellom dei som svarer rett.