Boknøtt 387, sundag 22. juli 2018 
print Søn 22. Jul 18 12:27

Det er sjølvsagt lett å ta munnen for full når eg skal seie noko om ein forfattar som eg har så stor glede av å lese; men eg vågar likevel til å seie at han er ein av dei største humoristane i nynorsk prosatradisjon.

For nokre månader sidan gjekk det ein debatt i «Dag og Tid» om kva plass han burde ha i norsk litteraturhistorie. Spørsmålet var om nemninga «heimstaddiktar» hadde øydelagt for han. Var det ein stor norsk romanforfattar med mykje psykologisk teft, og med evne til å skape viktig litteratur, som med den etiketten hadde blitt sett til sides?

Eg har lese alle bøkene hans, og eg er samd i at han i dag er undervurdert. Men Jan Inge Sørbø skriv nyansert og klokt om forfattaren i den nye store Nynorsk Litteraturhistorie. Han framhevar den viktigaste grunnen til at omgrepet heimstaddiktar har blitt hengande ved diktaren vår; nemleg at han let personane sine leve i bygda! Det er ikkje oppbrot og miljøskifte som blir skildra, men bygdelivet med dei klassemotsetnader og kulturelle skilje som fanst der. Sørbø framhevar også hans evne til å forstå kvinnesaka, og skildre kvinner og kvinneliv.

Det er ei samling forteljingar vi skal fram til i dag, ho kom det året vi i Noreg fekk ny rettskriving, og Bolsjevikane tok makta i Petrograd.

Vi spør om namnet til forfattaren og tittelen på boka.

Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no (eller send SMS til 92829098), innan torsdag 26. juli kl. 10.00. Du er med i trekkinga av eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat om du svarar rett.